Contacteer ons via mail
Bel ons op

Voedingsindustrie

Isolatiematerialen voor de voedsel-en drankenindustrie

De bestrijding van geluidsoverlast is geen eenvoudige materie. In de voedsel- en drankenindustrie is dit nog complexer door de aanvullende specifieke eisen die worden gesteld aan een ruimte en de producten. De toe te passen materialen dienen te voldoen aan de hoogst denkbare eisen, het e.e.a. conform de HACCP norm (Hazard Analysis and Critical Control Point). ISOPARTNER Nederland heeft diverse oplossingen die voldoen aan de gestelde eisen. Naast de Isoleco plafond- en wandpanelen levert wij ook SonoClean plafond-en wandpanelen die in de uitvoering van plafondpaneel beloopbaar zijn. De specifieke eigenschappen zijn; goede geluidsabsorptie, vocht- en stofdicht geseald, vocht ongevoelig, anti-statisch, chemisch en UV bestendig, kleurecht en uitstekend reinigbaar. 

De afwerking van deze producten is 100% microbiologisch gesloten, stofdicht en vormt geen voedingsbodem voor schimmels en bacteriën. Het leveren van maatwerk 
door ISOPARTNER Nederland is mogelijk zoals o.a. speciale pasplaten.

Contacteer ons

Voedingsmiddelenindustrie

Voedingsmiddelenindustrie

In de voedingsmiddelenindustrie  zorgen harde plafonds, wanden en vloeren in productieruimten voor een relatief lange nagalmtijd. Een lange nagalmtijd kan zorgen voor spraakproblemen en desoriëntatie en werkt daardoor vermoeiend. Vanwege het hygiënische aspect binnen de voedingsmiddelenindustrie is het bestrijden van geluidsoverlast vaak complexer dan andere industrieën. ISOPARTNER Nederland is er in geslaagd om plafondelementen en wandpanelen te ontwikkelen die niet alleen geluidsabsorberend maar ook hygiënisch verantwoord zijn. Naast het absorberend vermogen zijn de producten uitstekend reinigbaar, zelfs onder hoge druk.

Drankenproducenten

Het produceren en bottelen van dranken gaat gepaard met geluid en kan voor de omgeving als hinderlijk worden ervaren. Om een goed werkklimaat na te streven zal geluidshinder zo veel mogelijk gereduceerd moeten worden. Veelal is een lange nagalmtijd in de productieomgeving de reden van geluidshinder. ISOPARTNER Nederland heeft de expertise in huis om oplossingen te bieden en resultaten te garanderen. Onze gerenommeerde hygiënische plafond- en wandsystemen leiden tot een verlaging van het geluidsniveau.

Drankenproducenten
Casttesysteem in brouwerij

Reinigbare plafond- en wandpanelen 

Binnen de industrie van dranken komt ook het functionele aspect om de hoek kijken. Onze plafond- en wandpanelen zijn daarom vocht- en stofdicht geseald en daardoor ook uitstekend reinigbaar zelfs met hogedruk. Naast plafond en wandsystemen heeft ISOPARTNER Nederland hygiënische Baffels en absorbers.

Machines omkasten in de voedingsindustrie

In de productielijn kan ook een bepaalde machine met een hoog geluidsniveau voor de nabije omgeving leiden tot geluidsoverlast. ISOPARTNER Nederland kan dit probleem oplossen door de betreffende machine te omkasten.

De machine wordt dan middels wanden en dak van zelfdragende geluidsisolerende en geluidsabsorberende elementen in staal, RVS of aluminium ‘ingepakt’. De omkasting kan verder nog uitgerust worden met deuren, luiken, ramen, ventilatiesystemen, verlichting, etc.